Pliki do pobrania!!!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9

05-800 Pruszków

www.tbszm.com.pl

tel. (22) 160-37-10

faks. (22) 160-37-35

 

ogłasza przetarg ofert na:

„Remont balkonów, tarasów i loggi w budynkach TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
w Pruszkowie”.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie: zapytania ofertowego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /z późn. zm./ (tj. DZ. U. z 2018 roku poz. 1986).

Uprawnieni do kontaktów z Oferentami – Renata Ostafin  (22) 160-37-30, Ewa Stelmachowska
(22) 160-37-37 od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.00-15.00.

 

ZAKRES PRAC:

 1. 1. Studzienna 35 lok.4 – pow.4,70 m2

– zerwanie warstw posadzkowych,

– rozbiórka izolacji, styropianu

– rozbiórka obróbek blacharskich

– wyokrąglenie styku płyty balkonowej ze ścianą zaprawą cementową,

– wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ściany,ocieplenia

-ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej(B-15), wykonanie prawidłowego spadku,

-wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, uszczelnienie,

-położenie izolacji dwuskładnikowej,

– ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

-wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,

– naprawa elewacji – pomalowanie w kolorze istniejącym

 1. Studzienna 35 lok.6 – pow.4,70 m2

– zerwanie warstw posadzkowych,

– rozbiórka izolacji, styropianu

– rozbiórka obróbek blacharskich

– wyokrąglenie styku płyty balkonowej ze ścianą zaprawą cementową,

– wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ściany,ocieplenia

-ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej(B-15), wykonanie prawidłowego spadku,

-wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, uszczelnienie,

-położenie izolacji dwuskładnikowej,

– ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

-wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,

– naprawa elewacji – pomalowanie w kolorze istniejącym

 1. Łączniczek AK 8 lok 21, 33, 32 – w jednym ciągu – 3 szt.balkonów o pow :

1/- 6,0 m2;       2/-  7,5 m2;   3/- 8,0 m2 

– rozebranie płytek z gresu,

– rozbiórka istniejącej szlichty,

– rozbiórka obróbek blacharskich,

– rozbiórka izolacji z papy, styropianu

– przygotowanie podłoża,

– wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

– zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą
cementową,

– ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

– ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

– wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

– wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

– ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

– naprawa spodu płyt balkonowych z malowaniem farbą w kolorze istniejącym,

– wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

 1. 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej 15 lok.34: (loggia o pow. ok. 7,5 m2)

– rozebranie płytek z gresu,

– rozbiórka istniejącej szlichty,

– rozbiórka obróbek blacharskich,

– rozbiórka izolacji z papy,styropianu

– przygotowanie podłoża,

– wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

– zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą
cementową,

– ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

– ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

– wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

– wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

– ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

– wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

 1. 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej 15 lok.13 : (loggia o pow. ok. 7,0 m2)

– rozebranie płytek z gresu,

– rozbiórka istniejącej szlichty,

– rozbiórka obróbek blacharskich,

– rozbiórka izolacji z papy, styropianu

– przygotowanie podłoża,

– wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

– zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą
cementową,

– ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

– ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

– wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

– wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

– ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

– wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

 1. 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej 15 lok.20 : (loggia o pow. ok. 7,0 m2)

– rozebranie płytek z gresu,

– rozbiórka istniejącej szlichty,

– rozbiórka obróbek blacharskich,

– rozbiórka izolacji z papy, styropianu

– przygotowanie podłoża,

– wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

– zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą
cementową,

– ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie, ułożenie docieplenia

– ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

– wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,

– wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

– ułożenie gresu mrozoodpornego i cokołów na ścianie,

– wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

7.Jedwabna 2 m. 54  w Milanówku (balkon o wymiarach 3.36 m x 1,34 m):

– rozbiórka istniejącej szlichty,

– rozbiórka obróbek blacharskich,

– rozbiórka styropianu FS 20,

– rozbiórka izolacji z papy termozgrzewalnej,

– przygotowanie podłoża,

– wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

– zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą

cementową,

– ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianę,

– ułożenie rozebranego styropianu FS 20,

– wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej w kolorze istniejącym

– ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B20),wykonanie prawidłowego spadku,
ułożenie płytek gresowych,

– wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej, ułożenie

płytek terakoty

– wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

 1. Na Skraju 2 m 23 w Milanówku pow.11 m2:

– rozbiórka istniejącej szlichty,

– rozbiórka obróbek blacharskich,

– rozbiórka styropianu FS 20,

– rozbiórka izolacji z papy termozgrzewalnej,

– przygotowanie podłoża,

– wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

– zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą,

– ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS ułożonej na ścianę,

– ułożenie rozebranego styropianu FS 20,

– ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B20) z wykonaniem prawidłowego
spadku

– wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej

– wykonanie hydroizolacji z folii PE lub położenie izolacji dwuskładniowej, ułożenie płytek terakoty,

– wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

– naprawa tynku i malowanie

 1. Na Skraju 2 m 35 w Milanówku (balkon o wymiarach 3,50 x 1,50m):

– rozbiórka istniejącej szlichty,

– rozbiórka obróbek blacharskich,

– rozbiórka styropianu FS 20,

– rozbiórka izolacji z papy termozgrzewalnej,

– przygotowanie podłoża,

– wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

– zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą,

– ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS ułożonej na ścianę,

– ułożenie rozebranego styropianu FS 20,

– ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B20) z wykonaniem prawidłowego
spadku

– wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej

– wykonanie hydroizolacji z folii PE lub położenie izolacji dwuskładniowej, ułożenie płytek gresowych,

– wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

– naprawa tynku i malowanie

 1. Na Skraju 2 m 68 w Milanówku pow.9,8 m2:

– rozbiórka istniejącej szlichty,

– rozbiórka obróbek blacharskich,

– rozbiórka styropianu FS 20,

– rozbiórka izolacji z papy termozgrzewalnej,

– przygotowanie podłoża,

– wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

– zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą,

– ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS ułożonej na ścianę,

– ułożenie rozebranego styropianu FS 20,

– ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B20) z wykonaniem prawidłowego
spadku

– wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej

– wykonanie hydroizolacji z folii PE lub położenie izolacji dwuskładniowej, ułożenie płytek terakoty,

– wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

– naprawa tynku i malowanie

 1. Na Skraju 4 m 23 w Milanówku (balkon o wymiarach 1,3x 8,70):

– rozbiórka istniejącej szlichty,

– rozbiórka obróbek blacharskich,

– rozbiórka styropianu FS 20,

– rozbiórka izolacji z papy termozgrzewalnej,

– przygotowanie podłoża,

– wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

– zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą,

– ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS ułożonej na ścianę,

– ułożenie rozebranego styropianu FS 20,

– ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B20) z wykonaniem prawidłowego
spadku

– wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej

– wykonanie hydroizolacji z folii PE lub położenie izolacji dwuskładniowej, ułożenie płytek terakoty,

– wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

– naprawa tynku i malowanie

 1. Bliska 1b w Milanówku – loggia 32– o pow. ok. 7,0 m2

– rozebranie płytek z gresu,

– rozbiórka istniejącej szlichty,

– rozbiórka obróbek blacharskich,

– rozbiórka izolacji z papy,

– przygotowanie podłoża,

– wyokrąglenia styku płyty balkonowej ze ścianą,

– zagruntowanie 2x przygotowanej płyty żelbetowej balkonu w miejscu styku ze ścianą zaprawą
cementową,

– ułożenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS z wyłożeniem na ścianie,

– ułożenie szlichty dociskowej zbrojonej siatką i dylatowanej (B15), wykonanie prawidłowego spadku,

– wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej, prawidłowe uszczelnienie,

– wykonanie hydroizolacji z folii PE klejonej na zakład lub położenie izolacji dwuskładnikowej,

– ułożenie gresu mrozoodpornego na płycie i cokołu na ścianach,

– malowanie balustrad w kolorze istniejącym,

– wywóz i utylizacja gruzu rozbiórkowego.

 1. Bliska 1b w Milanówku – taras na parterze lok.1 – o pow. ok. 9 m2

– rozbiórka płytek z gresu,

– rozbiórka szlichty i warstw izolacyjnych,

– wykonanie izolacji dwuskładnikowej na płycie żelbetowej,

– wykonanie chudego betonu gr.ok.5 cm z wyprofilowaniem spadku,

– ułożenie kostki brukowej na podsypce piaskowo- cementowej gr. 4-6 cm,

– ułożenie cokołu z płytek gresowych na ścianach,

– wykonanie schodków zejściowych szt.2 z kostki brukowej,

-przyklejenie odspojonych płytek elewacyjnych i gresowych na obudowie tarasu

 1. Bliska 1b w Milanówku – taras na parterze lok.11 – o pow. ok. 18 m2

– rozbiórka płytek z gresu,

– rozbiórka szlichty i warstw izolacyjnych,

– wykonanie izolacji dwuskładnikowej na płycie żelbetowej,

– wykonanie chudego betonu gr.ok.5 cm z wyprofilowaniem spadku,

– ułożenie kostki brukowej na podsypce piaskowo- cementowej gr. 4 cm,

– ułożenie cokołu z płytek gresowych na ścianach,

– wykonanie schodków zejściowych szt.2 z kostki brukowej,

– przyklejenie odspojonych płytek elewacyjnych i gresowych na obudowie tarasu.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 1. Wariant I – balkony zlokalizowane na terenie miasta Pruszkowa i Parzniewa
 2. Wariant II – balkony zlokalizowane na terenie miasta Milanówka.

 

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z miejscem realizacji zadania na swój koszt.

Gwarancja:

Gwarancja na wykonane roboty i wbudowane materiały winna wynosić 3 lata od daty odbioru końcowego.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 30.11.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1/Posiadają stosowne uprawnienia do wykonania czynności będącej przedmiotem zamówienia.

2/Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena  – waga kryterium  100%

 

Na ofertę składa się:

– formularz ofertowy – załącznik nr 1,

– informacja o kosztach remontu balkonów w rozbiciu na poszczególne adresy –  formularz cenowy

załącznik nr 2

– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej  (wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem
terminu składania ofert).

– parafowany wzór umowy /załącznik nr 3/.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny brutto w formie przelewu gotówki

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej oraz opieczętowanej kopercie oznaczonej:

„Remont balkonów w budynkach  TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie”.

należy złożyć w siedzibie spółki TBS „Zieleń MiejskaSp. z o.o. /sekretariat pokój 25 II.p/
ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.07.2019 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna – II p. pok. 23.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. 22.08.2019   r.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.