Plan zamówień publicznych 2018 r.

Data i numer Przetarg

19.06.2019 r.
ZP/7/2019/PD

Ogoszenie o unieważnieniu: Remont balkonów, tarasów i loggi w budynkach TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

29.05.2019 r.
ZP/6/2019

Wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kubusia Puchatka 16 w Pruszkowie

22.05.2019 r.
ZP/5/2019/WR

Wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kubusia Puchatka 8 w Pruszkowie

07.06.2019 r.
ZP/3/2019/PD

Ogłoszenie o unieważnieniu: Remont balkonów, tarasu i daszka w budynkach komunalnych zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

06.06.2019 r.
ZP/2/2019/PD

Ogłoszenie o unieważnieniu: Wykonanie projektu technicznego remontu budynku użytkowego wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie w oparciu o ekspertyzę techniczną

27.05.2019 r.
ZP/4/2019/WR

Ogłoszenie o wyniku: Wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 17 w Pruszkowie

23.04.2019 r.
ZP/5/2019

Ogłoszenie o wyniku: Wykonanie wymiany oraz legalizacji ciepłomierzy w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

12.04.2019 r.
ZP/2/2019/WR

Ogłoszenie o unieważnieniu: Wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 17 w Pruszkowie

19.04.2019 r.
ZP/4/2019

Ogłoszenie o unieważnieniu: Wykonanie wymiany oraz legalizacji ciepłomierzy w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

4.04.2019 r.
ZP/1/2019/WR

Ogłoszenie o wyniku: Wykonanie przeglądu rocznego, 5-letniego budowlanego oraz 5 letniego elektrycznego w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

26.02.2019 r.
ZP/3/2019

Ogłoszenie o wyniku: Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Ołówkowej 15 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

13.12.2018 r.
ZP/25/2018

Konserwacja dachów budynków będących w administracji TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

05.10.2018 r.
ZP/11/2018/WR

Remont budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Pruszkowie

03.10.2018 r.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ Zieleń Miejska” sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01. 2018 do 31.12.2018

11.09.2018 r.
ZP/10/2018/PD

Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego 40 w Pruszkowie

28.08.2018 r.
ZP/9/2018/PD

Wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, zimnej wody i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 56 w Pruszkowie

28.08.2018 r.
ZP/8/2018/PD

Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bolesława Prusa 42 w Pruszkowie

23.08.2018 r.
ZP/10/2018/WR

Remont budynku przy ul. Pułaskiego 8 w Pruszkowie

01.02.2019 r.
ZP/21/2018

Ogłoszenie o wyniku: Budowa budynku usługowo – biurowego z mieszkaniami przy ul. Armii Krajowej 46 w Pruszkowie na dz. nr ew. 280 obr. 23

31.01.2019 r.
ZP/26/2018

Ogłoszenie o wyniku: Remont pustostanów i inne prace remontowe w zasobach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.

31.01.2019 r.
ZP/1/2019

Ogłoszenie o wyniku: Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Daszyńskiego 9 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

21.01.2019 r.
ZP/2/2019

Ogłoszenie o unieważnieniu: Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Ołówkowej 15 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

18.01.2019 r.
ZP/22/2018

Ogłoszenie o wyniku: Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Daszyńskiego 11 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

04.01.2019 r.
ZP/19/2018

Ogłoszenie o wyniku: Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. 3 go Maja 19 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

11.01.2019 r.
ZP/23/2018

Ogłoszenie o wyniku: Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Daszyńskiego 13 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

04.01.2019 r.
ZP/24/2018

Ogłoszenie o unieważnieniu: Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Ołówkowa 15 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

21.12.2018 r.
ZP/20/2018

Ogłoszenie o unieważnieniu: Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Daszyńskiego 9 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

14.12.2018 r.
ZP/18/2018

Ogłoszenien o unieważnieniu: Remont pustostanów i inne prace remontowe w zasobach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.

20.11.2018 r.
ZP/17/2018

Ogłoszenie o unieważnieniu: Remont pustostanów i inne prace remontowe w zasobach komunalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

18.10.2018 r.
ZP/16/2018

Utrzymanie czystości i porządku w budynkach oraz na terenie budynków zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

31.07.2018 r.
ZP/10/2018

Ogłoszenie o wyniku: Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 5 w Pruszkowie w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

21.08.2018 r.
ZP/15/2018

Ogłoszenie o wyniku: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bolesława Prusa w Pruszkowie na dz. nr ew. 296 obr. 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *