PN.7.2020

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zakątnej w Pruszkowie na dz. nr ew. 175/1, 175/2 obr. 23

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ZO.W.9.2020

remont dachu i wymianę izolacji stropodachu w budynku przy ul. Armii Krajowej 30 w Pruszkowie Wspólnoty Mieszkaniowej będącej  w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ZO.17.2020

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków gospodarczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę znajdujących się na terenie nieruchomości administrowanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ZO.W.8.2020

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac remontowych w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 17 w Pruszkowie

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PN.6.2020

„Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Stalowej 7 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B”.

Inwestycja współfinansowana jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa nr RPMA.06.02.00-14-9764/17-00 z dnia 07.08.2018 r. na Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

PN.5.2020

„Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Stalowej 7 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B”. 

Inwestycja współfinansowana jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa nr RPMA.06.02.00-14-9764/17-00 z dnia 07.08.2018 r. na Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

PN.2a.2020

Wykonanie wymiany wodomierzy już istniejących (wymiana wtórna) oraz pierwotnego montażu wodomierzy z nakładką radiową w  budynkach będących  w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

PN.4.2020

Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Partyzantów 26 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B.  

Inwestycja współfinansowana jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa nr RPMA.06.02.00-14-9764/17-00 z dnia 07.08.2018 r. na Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

PN.3.2020

Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Szkolnej 4 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B”.

Inwestycja współfinansowana jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa nr RPMA.06.02.00-14-9764/17-00 z dnia 07.08.2018 r. na Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

PN.2.2020

Wykonanie wymiany wodomierzy już istniejących (wymiana wtórna) oraz pierwotnego montażu wodomierzy z nakładką radiową w  budynkach będących  w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ZO.6.2020

Wykonanie przeglądu rocznego, 5 – letniego budowlanego oraz 5 – letniego elektrycznego w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ZO.4.2020

Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów typu furgon dla potrzeb TBS „Zieleń Miejska” Sp.z.o.o. w Pruszkowie.


ZO.W.4.2020

Wykonanie docieplenia elewacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Popiełuszki 2, 4, 6, 8, i 10 w Piastowie


WR.3.2020

Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego polegającego na: Budowie budynku usługowo – biurowego z mieszkaniami przy ul. Armii Krajowej 46 w Pruszkowie na dz. nr ew. 280 obr. 23PN.1.2020

Dostawa samochodów na potrzeby Spółki TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie


ZP.16.2019

Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Powstańców 42 w Pruszkowie


PN.11.2019

Dostawa samochodów na potrzeby Spółki TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie


ZP.15.2019

Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Powstańców 6


PN.10.2019

Utrzymanie czystości i porządku w budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.


ZP.14.2019

Remont dachu i wymianę izolacji stropodachu w budynku przy ul. Armii Krajowej 30 w Pruszkowie Wspólnoty Mieszkaniowej będącej  w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”


ZP.13.2019

Remont chodnika wzdłuż budynku wraz z dojściem do klatek schodowych (4 sztuki) budynku Armii Krajowej 28 w Pruszkowie


ZO.11.2019

Remont drogi osiedlowej przy budynku Armii Krajowej 28 w Pruszkowie.


ZP/12/2019/WR

Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Powstańców 42 w Pruszkowie


ZP/10/2019/WR

Ogłoszenie o wyniku: Remont nawierzchni zjazdu do boksów garażowych wraz z odwodnieniem i wykonania zadaszenia wiaty śmietnikowej na terenie nieruchomości przy ul. Łączniczek AK 8 w Pruszkowie


ZP/9/2019

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Zakątnej w Pruszkowie na dz. nr ew. 175/1, 175/2 obr. 23


ZP/11/2019/WR

Ogłoszenie o wyniku: Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długiej 71 w Pruszkowie


ZP/9/2019/WR

Ogłoszenie o wyniku: Wykonanie wymiany wodomierzy oraz pierwotnego montażu wodomierzy z nakładką radiową w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.


ZP/6/2019/PD

Ogłoszenie o wyniku: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do budynków przy ul. Bolesława Prusa 38, Bolesława Prusa 40 i Bolesława Prusa 42 w Pruszkowie


ZP/5/2019/PD

Ogłoszenie o wyniku: Remont balkonów, tarasu i daszka w budynkach komunalnych zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie


ZP/8/2019

Remont pokrycia dachowego w budynkach administrowanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.


ZP/10/2019/PD

Remont balkonów, tarasów i loggi w budynkach TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie


ZP/7/2019

Ogłoszenie o wyniku: Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Bohate


rów Warszawy 19 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B


ZP/8/2019/WR

Wykonanie prac zagospodarowania terenu na terenie nieruchomości przy ul. Pułaskiego 4 w Pruszkowie


ZP/9/2019/PD

Remont elewacji budynków przy ul. Bolesława Prusa 42 i Bolesława Prusa 44 w Pruszkowie


ZP/8/2019/PD

Wykonanie remontu  klatki schodowej w budynku przy ul. Narodowej 9 w Pruszkowie


ZP/7/2019/PD

Remont balkonów, tarasów i loggi w budynkach TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie


ZP/7/2019/WR

Ogłoszenie o unieważnieniu: Wykonanie prac zagospodarowania terenu na terenie nieruchomości przy ul. Pułaskiego 4 w Pruszkowie


ZP/6/2019

Wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kubusia Puchatka 16 w Pruszkowie


ZP/4/2019/PD

Wykonanie projektu technicznego remontu budynku użytkowego wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie w oparciu o ekspertyzę techniczną


ZP/5/2019/WR

Wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kubusia Puchatka 8 w Pruszkowie


ZP/3/2019/WR

Remont budynku przy ul. Edwarda 2 w Pruszkowie


ZP/5/2019

Wykonanie wymiany oraz legalizacji ciepłomierzy w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.